Predajňa:
KAMENÁRSTVO PAVLISKO
bývalý hosp.dvor (družstvo) Závadka
06601 Humenné

Výroba:
KAMENÁRSTVO PAVLISKO
ZÁVADKA 154
06601 Humenné

Tel./Fax: 057/775 52 38
Mobil:
0903 616 871
0904 542 805
0904 254 395

info@kamenarstvopavlisko.sk